Vydávanie rozhodnutí
 
Rozhodnutie o prijatí/neprijatí bude rodičom doručené do elektronickej schránky začiatkom
mesiaca jún.
 
Kto nemá aktivovanú elektronickú schránku si musí prísť prevziať rozhodnutie osobne do
materskej školy dňa 12.6.2023 od 11:00- 16:00.
 
Pre rozhodnutie si musia prísť obaja rodičia osobne, rodičia sa musia preukázať platným
občianskym preukazom.
 
PhDr. Renáta Klemanová

Oznam pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie (predškoláci).

 

Komu bolo navrhnuté, alebo sám chce, aby jeho dieťa pokračovalo v povinnom predprimárnom vzdelávaní ( tzv. odklad) v materskej škole  ešte aj v školskom roku 2023/2024, tak musí urobiť nasledovné kroky:

  • Oznámiť to riaditeľke MŠ do 31.4.2023  (telefonicky, e-mailom, Edupage...)

Priniesť riaditeľke:

  • Súhlas s pokračovaním PPV od Centra poradenstva a prevencie J. Vuruma 2, Nitra  ( nie súkromné)- tlačivo vám dá CPP.
  • Súhlas s pokračovaním PPV od pediatra ( tlačivo vám dá riaditeľka na požiadanie).
  • Súhlas zákonného zástupcu s pokračovaním PPV ( tlačivo vám dá riaditeľka na požiadanie).

 

Tieto 3 súhlasy musíte priniesť riaditeľke MŠ do 31.5.2023.

Oznámenie o pokračovaní PPV po 31.5.2023  už nebude možné garantovať miesto pre vaše dieťa v našej MŠ v budúcom školskom roku vzhľadom na ukončenie  zápisov do MŠ – budú vydané rozhodnutia o prijatí iného dieťaťa na vaše miesto .

 


Zmena školného !!!

Na základe schváleného dodatku č. 6 VZN 8/2019 sa od 1.1.2023  mení výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  ( tzv. školné ) nasledovne:

Poplatok za jedno dieťa – 30€ / mesiac

Poplatok za druhé dieťa ( súrodenec)- 25€/mesiac s podmienkou, že v aktuálnom mesiaci chodili  obaja súrodenci do MŠ.

Predškoláci ( deti plniace PPV) – 0 € ( v prípade súrodencov sa počíta za prvé dieťa) .

VZN-c.-8-2019-v-zneni-dodtkov-12345-a-6_.pdf (117304)


Vitajte na našom webe

Keď vstúpiš do tejto škôlky ...

 

Ty si objaviteľom.

Ty si dôležitý.

Ty si ľúbený.

Ty si rešpektovaný.

Ty si priateľom.

Ty si dôvod, prečo sme tu...

 Čo nás čaká

9.6.2023- hudobné vystúpenie Ujo Ľubo

13.6.2023- Olympiáda-1.trieda

13.6.2023- koncoročný výlet- 3.trieda

19.6.2023- Sokoliari o 10:30 na šk.dvore

20.6.2023- DOD kasárne o 9:00 1.a 3.trieda

22.6.2023 rozlúčka predškolákov s MŠ v dopoludňajších hodinách na šk.dvore


Dotácie na stravu

Dotácie na stravu 2023 (1).pdf (91590)

platné od 1.5.2023

 


Usmernenie ohľadom koronavírusu

Na základe vyhlášky 2/2023 sa s účinosťou od 20.3.2023 ruší karanténa pozitívnych osôb na Covid 19 ako aj blízkych kontaktov.
 
Zostáva v platnosti odoslať po neprítomnosti  5 a viac pracovných dní vyhlásenie o bezpríznakovosti prostredníctvom Edupage.

Príloha č. 2 

 Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia 

Osoba s príznakmi ochorenia (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Dátum: 4 . 4. 2023

 

 


Kontakt

MŠ Za Humnami 28

Za Humnami 28
949 01 Nitra

konzultačné hodiny riaditeľka
pondelok - piatok od 10:30- 12:00


037/733 42 34

Prevádzka MŠ:
6:30- 16:30