Od 1.9.2023 nájdete všetky informácie na našej novej stránke:

www.mszahumnami.edupage.org


Zmena školného !!!

Na základe schváleného dodatku č. 6 VZN 8/2019 sa od 1.1.2023  mení výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  ( tzv. školné ) nasledovne:

Poplatok za jedno dieťa – 30€ / mesiac

Poplatok za druhé dieťa ( súrodenec)- 25€/mesiac s podmienkou, že v aktuálnom mesiaci chodili  obaja súrodenci do MŠ.

Predškoláci ( deti plniace PPV) – 0 € ( v prípade súrodencov sa počíta za prvé dieťa) .

VZN-c.-8-2019-v-zneni-dodtkov-12345-a-6_.pdf (117304)


Vitajte na našom webe

Keď vstúpiš do tejto škôlky ...

 

Ty si objaviteľom.

Ty si dôležitý.

Ty si ľúbený.

Ty si rešpektovaný.

Ty si priateľom.

Ty si dôvod, prečo sme tu...

 Čo nás čaká

 


Dotácie na stravu

Dotácie na stravu 2023 (1).pdf (91590)

platné od 1.5.2023

 


Usmernenie ohľadom koronavírusu

Na základe vyhlášky 2/2023 sa s účinosťou od 20.3.2023 ruší karanténa pozitívnych osôb na Covid 19 ako aj blízkych kontaktov.
 
Zostáva v platnosti odoslať po neprítomnosti  5 a viac pracovných dní vyhlásenie o bezpríznakovosti prostredníctvom Edupage.

Príloha č. 2 

 Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia 

Osoba s príznakmi ochorenia (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Dátum: 4 . 4. 2023

 

 


Kontakt

MŠ Za Humnami 28

Za Humnami 28
949 01 Nitra

konzultačné hodiny riaditeľka
pondelok - piatok od 10:30- 12:00


037/733 42 34

Prevádzka MŠ:
6:30- 16:30