Oznam pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie (predškoláci).

 

Komu bolo navrhnuté, alebo sám chce, aby jeho dieťa pokračovalo v povinnom predprimárnom vzdelávaní ( tzv. odklad) v materskej škole  ešte aj v školskom roku 2023/2024, tak musí urobiť nasledovné kroky:

  • Oznámiť to riaditeľke MŠ do 31.4.2023  (telefonicky, e-mailom, Edupage...)

Priniesť riaditeľke:

  • Súhlas s pokračovaním PPV od Centra poradenstva a prevencie J. Vuruma 2, Nitra  ( nie súkromné)- tlačivo vám dá CPP.
  • Súhlas s pokračovaním PPV od pediatra ( tlačivo vám dá riaditeľka na požiadanie).
  • Súhlas zákonného zástupcu s pokračovaním PPV ( tlačivo vám dá riaditeľka na požiadanie).

 

Tieto 3 súhlasy musíte priniesť riaditeľke MŠ do 31.5.2023.

Oznámenie o pokračovaní PPV po 31.5.2023  už nebude možné garantovať miesto pre vaše dieťa v našej MŠ v budúcom školskom roku vzhľadom na ukončenie  zápisov do MŠ – budú vydané rozhodnutia o prijatí iného dieťaťa na vaše miesto .

 


Zmena školného !!!

Na základe schváleného dodatku č. 6 VZN 8/2019 sa od 1.1.2023  mení výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  ( tzv. školné ) nasledovne:

Poplatok za jedno dieťa – 30€ / mesiac

Poplatok za druhé dieťa ( súrodenec)- 25€/mesiac s podmienkou, že v aktuálnom mesiaci chodili  obaja súrodenci do MŠ.

Predškoláci ( deti plniace PPV) – 0 € ( v prípade súrodencov sa počíta za prvé dieťa) .

VZN-c.-8-2019-v-zneni-dodtkov-12345-a-6_.pdf (117304)


Vitajte na našom webe

Keď vstúpiš do tejto škôlky ...

 

Ty si objaviteľom.

Ty si dôležitý.

Ty si ľúbený.

Ty si rešpektovaný.

Ty si priateľom.

Ty si dôvod, prečo sme tu...

 


Čo nás čaká

21.3. OC Promenáda 3.trieda

22.3. Knižnica- 4.trieda

28.3. OC Promenáda 4.trieda

29.3. Projekt "Veselé písmenká"


Dotácie na stravu alebo daňový bonus

Dotácie na stravu 2023 (1).pdf (91590)

platné od 1.5.2023

 


Usmernenie ohľadom koronavírusu

Do karantény ide iba pozitívne dieťa. Karanténa trvá 5 dní, ukončuje ju lekár, pokiaľ posledných 24 hod. dieťa neprejavuje žiadne príznaky. Následne musí dieťa nad 6 rokov nosiť 5 dní rúško v MŠ.
 

Kontakt

MŠ Za Humnami 28

Za Humnami 28
949 01 Nitra

konzultačné hodiny riaditeľka
pondelok - piatok od 10:30- 12:00


037/733 42 34

Prevádzka MŠ:
6:30- 16:30