Čo ponúkame

Naša materská škola sa zapojila do pilotnej fázy zavádzania Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu pod záštitou Štátneho pedagogického ústavu a Ministerstva školstva SR. Deťom sa venuje kvalifikovaný personál, prevažne s vysokoškolským vzdelaním.


Okrem kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu ponúkame nasledovné aktivity:
- Anglický jazyk
- Pobyty v Centre zdravia
- Divadelné predstavenia
- Exkurzie – knižnica, hvezdáreň, Poľnohospodárske múzeum, Hasiči, KOS, výtvarná dielňa –Médea, nitriansky vláčik, Hrad, koncoročné výlety.


Materská škola je umiestnená v kľudnom prostredí na sídlisku Chrenová medzi rodinnými domami - obklopená zeleňou. Deti majú možnosť nielen spoznávať prírodu, ale sa aj o ňu prakticky starať. Všetky triedy sú vybavené počítačom, interaktívnou tabuľou a tlačiarňou. Personál sa neustále snaží zveľaďovať prostredie školy, aby sa v ňom Vaše deti cítili čo najlepšie.  


Kontakt

MŠ Za Humnami 28

Za Humnami 28
949 01 Nitra

konzultačné hodiny riaditeľka
pondelok - piatok od 10:30- 12:00


037/733 42 34

Prevádzka MŠ:
6:30- 16:30