Lienky (4.trieda)

Lienky (4.trieda)

Bc. Iveta Pauerová

Ľubica Slováková


Kontakt

MŠ Za Humnami 28

Za Humnami 28
949 01 Nitra


037/733 42 34

Prevádzka MŠ:
6:30- 16:30