Lienky (4.trieda)

Lienky (4.trieda)

PhDr. Drahoslava Orelová

Bc. Iveta Pauerová


Kontakt

MŠ Za Humnami 28

Za Humnami 28
949 01 Nitra


037/733 42 34

Prevádzka MŠ:
6:30- 16:30