Mackovia (2.trieda)

Mackovia (2.trieda)

PhDr. Renáta Klemanová (riaditeľka)

Mária Miklášová


Kontakt

MŠ Za Humnami 28

Za Humnami 28
949 01 Nitra


037/733 42 34

Prevádzka MŠ:
6:30- 16:30