Riaditeľka MŠ

Riaditeľka MŠ

PhDr. Renáta Klemanová

Tel.č.: 037/ 733 42 34

E-mail: mszahumnami@smsnitra.sk


Kontakt

MŠ Za Humnami 28

Za Humnami 28
949 01 Nitra


037/733 42 34

Prevádzka MŠ:
6:30- 16:30