Zariadenie školského stravovania

Zariadenie školského stravovania

Vedúca ZŠS

Ida Košťáliková

Kuchárka ZŠS

Mária Hromádková

Prevádzkové pracovníčky ZŠS

Daniela Petrovičová

Oľga Viglacká

Martina Wachalová


Kontakt

MŠ Za Humnami 28

Za Humnami 28
949 01 Nitra


037/733 42 34

Prevádzka MŠ:
6:30- 16:30